Udvalg

I kunstgruppen har vi en række udvalg, som tager sig af forskellige opgaver i foreningen.

På den måde er der mange, der bliver direkte involveret i udviklingen af Kunstgruppen.

Og derved bliver kunstgruppen også en levende organisme, hvor der hele tiden  foregår mange ting og hvor der altid er plads til nye og spændende ideer. 

Tænketank

Udvalget består af: Margit Poulsen, Karen-Marie Mondrup, Jens-Jørgen Søgaard og Herdis Nielsen.
Udvalget kan tage initiativ til tværgående arrangementer f.eks. i form af undervisning, foredrag, kunstkritik, studiekredse, kunstlejr og lign., gerne med deltagelse af inspirerende kunstnere udefra.
Udvalget kan være behjælpeligt med at få startet nye grupper.
Udvalget skal generelt ”have antennerne ude” og følge med i, hvad der foregår omkring os, og hvad vi evt. kan lære noget af.
Udvalget skal med andre ord samle ideer (både fra medlemmer og udefra), bearbejde ideer og herefter evt. igangsætte nye initiativer.

Udstillingsudvalget

Udvalget består af: Charlotte Andersen, Gerda Tranberg og Ellen Nørmøller.
Det er udvalgets opgave at planlægge og gennemføre Kunstgruppens årlige fællesudstilling på Bratskov.
Der er mange forskellige opgaver at udføre og udvalget kan involvere andre uden for udvalget til at indgå i opgaveløsningen.

Hjemmesideudvalg

Hjemmesideudvalget består af 2 medlemmer: Helle Lysggard Søgaard, Ann Brix Olesen og Gerda Tranberg
Hjemmesiden fungerer som "kommunikationscentral" i forhold til foreningens egne medlemmer, men fungerer også som et vindue til foreningens virke for eventuelt interesserede og alle nysgerrige.
Hjemmesiden skal være indbydende, aktuel og levende.
Hjemmesiden skal indeholde en fyldig præsentation af foreningen, dens arbejde og aktiviteter samt dens medlemmer.
Hvis man ønsker det, får man som medlem sin egen side, hvor man kan præsentere sig selv og sin kunst.
Det er hjemmesideudvalgets ansvar løbende at holde hjemmesiden opdateret med nye informationer og relevante ændringer, så hjemmesiden altid fremstår som indbydende, aktuel og levende.

 

Festudvalg

Festudvalget består af: Herdis Nielsen. Lillian Nøhr
Formåletmed festudvalget er at styrke det sociale netværk, således, at vi kan inspirere hinanden i et kreativt fællesskab.
Sommerfest: Dette gøres ved at vi årligt har en sommerfest, hvor vi hygger os sammen med grillmad og har kunstkritik af hinandens kunstværker. Ægtefæller er også inviteret med, således gruppen kan lære ens partner at kende.
Julefest: Ligeledes har vi en julefest, hvor vi har hyggeligt samvær med hinanden med gløgg og æbleskiver, pakkespil m.v.

Kunsttur udvalg

Udvalgets medlemmer er Jette Crandal, Birgit Stokbro og Herdis Nielsen.
Udvalgets opgave er at arrangere den årlige kunsttur for kunstgruppens medlemmer. En kunsttur med et spændende og fagligt indhold, der kan viden og stof til eftertanke.
Udvalget finder kunstmuseer, gallerier, arbejdende værksteder eller andet, som kan være af interesse og til inspiration for medlemmerne.
- og ikke mindst en dag, hvor medlemmerne har mulighed for at være sammen om den fælles interesse - kunsten.