Udvalg

I kunstgruppen har vi en række udvalg, som tager sig af forskellige opgaver i foreningen. På den måde er der mange, der bliver direkte involveret i udviklingen af Kunstgruppen og derved bliver kunstgruppen også en levende organisme, hvor der hele tiden  foregår mange ting og hvor der altid er plads til nye og spændende ideer. 

Udstillingsudvalget

Det er udvalgets opgave at planlægge Kunstgruppens årlige fællesudstilling på Tranum Strandgård.
Der er mange forskellige opgaver at udføre og udvalget kan involvere andre uden for udvalget til at indgå i opgaveløsningen.

Udvalget består af: Karin Coerman, Jette Crandal, Gitte Jul, Karen-Marie Mondrup og Ellen Nørmøller.

Hjemmesideudvalg

Hjemmesiden fungerer som "kommunikationscentral" i forhold til foreningens egne medlemmer, men fungerer også som et vindue til foreningens virke for eventuelt interesserede og alle nysgerrige.
Hjemmesiden skal være indbydende, aktuel og levende.
Hjemmesiden skal indeholde en fyldig præsentation af foreningen, dens arbejde og aktiviteter samt dens medlemmer.
Hvis man ønsker det, får man som medlem sin egen side, hvor man kan præsentere sig selv og sin kunst.
Det er hjemmesideudvalgets ansvar løbende at holde hjemmesiden opdateret med nye informationer og relevante ændringer, så hjemmesiden altid fremstår som indbydende, aktuel og levende.

Hjemmesideudvalget består af 2 medlemmer: Gerda Tranberg og ?

 

Festudvalg

Formålet med festudvalget er at styrke det sociale netværk, således, at vi kan inspirere hinanden i et kreativt fællesskab.
Sommerfest: Dette gøres ved at vi årligt har en sommerfest, hvor vi hygger os sammen og hvor ægtefæller/partnere også inviteres med. Tovholder: Gitte Juul og Vita Pedersen
Julefrokost: Traditionen tro ligger julefrokosten på Skovsgaard Hotel. Tivholder: Lillian Nøhr og Herdis Lau.

 

Kunsttur udvalg

Udvalgets opgave er at arrangere den årlige kunsttur for kunstgruppens medlemmer. En kunsttur med et spændende og fagligt indhold, der kan viden og stof til eftertanke.
Udvalget finder kunstmuseer, gallerier, arbejdende værksteder eller andet, som kan være af interesse og til inspiration for medlemmerne.
- og ikke mindst en dag, hvor medlemmerne har mulighed for at være sammen om den fælles interesse - kunsten. 

Udvalgets medlemmer er Jette Crandal, Birgit Stokbro og Herdis Nielsen.