Udvalg

I kunstgruppen har vi en række udvalg, som tager sig af forskellige opgaver i foreningen. På den måde er der mange, der bliver direkte involveret i udviklingen af Kunstgruppen og derved bliver kunstgruppen også en levende organisme, hvor der hele tiden foregår mange ting og hvor der altid er plads til nye og spændende ideer. 

Udstillingsudvalget

Det er udvalgets opgave at planlægge Kunstgruppens årlige fællesudstilling på Tranum Strandgård.
Der er mange forskellige opgaver at udføre og udvalget kan involvere andre uden for udvalget til at indgå i opgaveløsningen.

Udvalget består af: Jette Crandal, Gitte Jul, Karen-Marie Mondrup og Ellen Nørmølle.

Kulturuge (uge 40)

Første år hvor Jammerbugt Kommune holdt kulturuge var i 2021. I Kunstgruppen Silikone blev den uge brugt til at fejre vores 20 års jubilæum og der blev afholdt en jubilæumsudstilling på Bratskov.

I 2022 laves "Kunst i naturen" i parken ved Bratskov. I udvalget er Jette Crandal, Jytte Vad, Carsten Brix Froulund og Jette Halberg.

Festudvalg

Formålet med festudvalget er at styrke det sociale netværk, således, at vi kan inspirere hinanden i et kreativt fællesskab.

Sommerfest: Årligt har vi en sommerfest, hvor vi hygger os sammen og hvor ægtefæller/partnere også inviteres med. Tovholder: Gitte Jul og Vita Pedersen

Julefrokost: Traditionen tro ligger julefrokosten på Skovsgaard Hotel. Tovholder: Lillian Nøhr og Gitte Jul.

Kunsttur udvalg

Udvalgets opgave er at arrangere den årlige kunsttur for kunstgruppens medlemmer. En kunsttur med et spændende og fagligt indhold, der kan viden og stof til eftertanke.
Udvalget finder kunstmuseer, gallerier, arbejdende værksteder eller andet, som kan være af interesse og til inspiration for medlemmerne.
- og ikke mindst en dag, hvor medlemmerne har mulighed for at være sammen om den fælles interesse - kunsten. 

Udvalgets medlemmer er Jette Crandal, Birgit Stokbro og Herdis Nielsen.

Arbejdsgruppe for Påskeudstillingen på Bratskov

Kunstgruppen Silikone har modtaget opgaven med at arrangere den årlige Påskeudstilling på Bratskov. Udvalget varetager, sammen med en række hjælpere, de praktiske opgaver under selve udstillingen.

Arbejdsgruppen består af: Poul Christensen, Birgit Stokbro, Helle Lindsmann og Birgit Thygesen. 

Påskeudstilling i Havbådehuset

Udvalget har ansvaret for påskeudstillingen i Havbådehuset i Slettestrand. Første gang var i 2022. Påskeudstillingen er for både medlemmer og inviterede kunstnere, der arbejder med kunst indenfor temaet "Hav, strand og himmel".

Udvalget består af Gerda Tranberg og Charlotte Andersen. 

Arbejdsgruppe for Bæredygtig Kunsthåndværkerudstilling på Strandgården

Bæredygtig Kunsthåndværkerudstilling afholdes årligt i efterårsferien i værkstedsbygningen på Tranum Strandgård. Udstillingen består at kunsthåndværk, der er fremstillet af naturmaterialer eller genbrugsmaterialer.

Arbejdsgruppen består af Gitte Jul og Gerda Tranberg.