Sidst udsendte nyhedsbrev

Nyhedsbrev nr. 13 den 29. maj 2020

Kære medlemmer af Kunstgruppen Silikone

Bestyrelsen har afholdt bestyrelsesmøde og vil hermed gerne orientere om sidste nyt.

Genåbning af vores lokaler efter en lang corona nedlukning: Foreninger er med i regeringens 3. genåbningsfase, som starter den 8. juni. Derfor forventer vi, at vi efter denne dato kan begynde at benytte vores lokaler igen. Vi skal naturligvis overholde myndighedernes retningslinjer, som vi forventer vil komme i dagene inden den 8. juni.

Bestyrelsen har ommøbleret en smule derude, så blandt andet regler om afstand bedre kan overholdes. Når myndighedernes retningslinjer bliver tilgængelige på nettet, vil bestyrelsen sørge for, at reglerne bliver sat op i lejligheden. Det vil så være de enkelte brugere af lokalerne, som må tage ansvaret for at overholde retningslinjerne og passe på sig selv og hinanden.

Så, hvis alt går som forventet, kan de grupper, der ønsker det, starte op med aktiviteter efter 8. juni. F.eks. kan KreativDag-Aften starte op torsdag den 11. juni, men de enkelte grupper må aftale indbyrdes hvornår de evt. vil starte op igen.

Leje af værkstedet til KreativDag-aften: Der er efterhånden ved at være mange, som benytter sig af KreativDag-Aften om torsdagen. For at give bedre plads og bedre muligheder for ”at svinge penslerne”, har bestyrelsen besluttet at leje værkstedet de torsdag det er muligt – foreløbig fra september 2020 til og med maj 2021.

HUSK alle er meget velkommen om torsdagen – også dem der ikke maler, men laver andre kreative ting!!

Ansøgning om penge til terrasse: Vi har igen ansøgt SE Nyfors Vækstfond om økonomiske midler til at lave terrasse, så vi bedre kan udnytte haven. Men desværre har vi igen fået afslag - øv. Bestyrelsen går videre med at søge penge til dette formål, - for en terrasse vil vi have. Gode ideer til hvor vi kan søge, modtages gerne.

Sommerfest 2020: Bestyrelsen har drøftet om det mon er muligt at afholde Sommerfest i august 2020 under hensyn til de forventede corona retningslinjer på dette tidspunkt. Det tror bestyrelsen nok vil være muligt, hvis festen hovedsageligt afholdes i det fri. Bestyrelsen snakkede om huset ved Bratbjergsøerne, men tovholderne for sommerfesten, Vita Petersen og Gitte Jul, vil gå videre med udfordringen, så vi kan glæde os til at høre, hvad de finder på.

Sommerfesten 2021 og fremover: For at lave mere ligevægt i Kunstgruppens aktivitetskalender, har bestyrelsen besluttet at flytte de fremtidige sommerfester til slutningen af juni. Det vil også være godt at afslutte forårets aktiviteter sammen med hinanden. Vi har allerede kigget i kalenderen og foreslår lørdag den 26. juni 2021.

20 års jubilæum i 2021: Den 1. oktober 2001 blev Kunstgruppen Silikones første vedtægter underskrevet og det betyder, at vi fredag den 1. oktober 2021 har 20 års jubilæum – og det skal da fejres!! Så derfor vil bestyrelsen gerne opfordre alle til på denne dato at sætte et kæmpestort kryds i kalenderen. Bestyrelsen er gået i tænkeboks for at finde gode ideer til hvordan dagen kan blive festlig og fornøjelig. Gode ideer modtages gerne.

Kurser: To af dette forårs kurser et flyttet til henholdsvis efteråret og foråret 2021. Listen over kommende kurser ser indtil videre således ud:

24.10.–25.10. Malekursus ved Peter Just. Tovholder Connie Nordholt og Margit Poulsen

30.10.-01.11. Portrætkursus ved Frank Weber. Herdis Lau er tovholder.

17.4.2021       Modelmalekursus ved Külli. Tovholder Connie Nordholt og Margit Poulsen

Kunstudflugt: Udflugten er flyttet til lørdag den 3. oktober. Turen går til Skagens Museum, hvor vi blandt andet kan se særudstillingen med Anna Ancher.

Hjemmesiden ”kunstgruppen-silikone.dk”: Bestyrelsen ønsker at forenkle hjemmesiden og mere gøre den til et redskab for medlemmerne. De personlige sider nedlægges og i stedet for suppleres adresselisten med ca. 3 linjers tekst om personens kunst og et værkfoto under hver person. I vil alle få besked om hvad I skal sende, hvornår og til hvem.

Det var så det i denne her omgang og så vil jeg ønske alle en rigtig god, varm og solrig pinse!!!

På vegne af bestyrelsen

Gerda Tranberg