Infobrev 9. 23.6.2018

Kære medlemmer af Kunstgruppen Silikone

Vi er nu cirka halvvejs gennem 2018 og tiden føles som sand mellem fingrene – men det skulle vist være et god tegn!!

Aktivitetskalenderen – efterår og forår

Bestyrelsen bestræber sig på, at foreningens aktiviteter lægges ud på hjemmesidens aktivitetskalender i god tid, således at alle medlemmer kan orientere sig om, hvad der foregår og hvad man gerne selv vil deltage i. Det er resulteret i en bestemmelse om, at efterårets aktivitetskalender er færdig til 1. juli og at forårets aktivitetskalender er færdig og ligger på hjemmesiden til den 15. december.

Derfor har alle tovholderne og Ann Brix Olesen, som passer kalenderen, i den seneste tid haft travlt med at få efterårets aktiviteter på plads – og det er lykkedes – så nu kan alle fra 1. juli danne sig et overblik over efteråret på vores hjemmeside. Stor tak til jer for det.  

 

Det Lille Sommergalleri

Udstillingen i Det Lille Sommergalleri, som udstillingen i vores lokaler på Strandgården er kommet til at hedde, er nu oppe at køre og det fungerer efter hensigten. Nogle dage få besøgende – andre dage godt besøgt og lidt salg – især af mindre ting - er det også blevet til.

 

Kunstforedrag

2 årlige kunstforedrag – et om efteråret og et om foråret bliver nu en realitet. De to første foredrag kommer blandt andet til at omhandle farvernes betydning for vi mennesker. Tovholderne Margit Poulsen og Karin Coermann vil sende informationer ud inden så længe.

 

Malekursus ved kunstmaler Birthe Kjærsgaard, Løgstør

Vi har fundet en erfaren, spændende og rummelig kunstmaler – Birthe Kjærsgaard fra Løgstør, som tilbyder os malerundervisning. Til efteråret bliver der tale om et kursus på to weekender. Yderligere information om kurset udsendes til alle.   

 

Påskeudstilling på Bratskov 2019

Efter sidste generalforsamling, hvor spørgsmålet om Påskeudstilling på Bratskov blev drøftet, erfarede bestyrelsen, at vores beslutning var uklar, idet der var flere opfattelser af, hvad vi egentlig havde besluttet. Derfor har bestyrelsen drøftet spørgsmålet igen og er kommet frem til, at generalforsamlingspunktet må være en ommer og at der er behov for et konkret forslag at tage stilling til. Altså vil bestyrelsen gerne indkalde til en ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 28. august kl. 19 på Strandgården med stillingtagen til et nyt og konkret forslag fra bestyrelsen.

Bestyrelsens forslag lyder således: ”Kunstgruppen Silikone fortsætter i samme ånd som alle tidligere år med at afholde en stor fælles udstilling på Bratskov – i efteråret eller 1. weekend i august. Desuden er Kunstgruppen Silikone arrangør af Påskeudstillingen på Bratskov i form af, at en gruppe på 7 frivillige medlemmer af Kunstgruppen står for at arrangere og afholde Påskeudstillingen, så denne bærer traditionerne fra de tidligere års udstillinger videre og således at påskeudstillingerne i form, indhold, standard og niveau videreføres. De 7 frivillige kan i begrænset omfang medvirke med egne værker på påskeudstillingen.

Som frivillig forpligter man sig kun til medvirken ved 1 påskeudstilling, da en vis rotation blandt medlemmerne er ønskværdig, men medvirken ved flere påskeudstillinger er naturligvis også muligt.”  

 

Udstillingsmuligheder

Per Gregersen, formand for Tinghuset i Fjerritslev tilbyder medlemmer af Kunstgruppen Silikone at udstille i den store mødesal i stueetagen. Der er store regulære vægge og galleriskinner med nylonsnor. Aftale indgås med formand Per Gregersen, Tlf. 41913244 / 40415864 / 98211606. Nøgle til huset fås hos Anni Pedersen, tlf. 30207340.

Husk at der på hjemmesiden under overskriften: Udstillingsmuligheder findes mange flere gode udstillingsmuligheder.

Medlemstallet er rundet 50.

Med sidst nye indmeldte i kunstgruppen er vi nået 50 medlemmer.

Tillykke til os alle!!

 

N.B. Infobreve, generalforsamling, nyt om kurser, grupper m.v. lægges ind på hjemmesiden, hvor du altid kan finde det. www.kunstgruppen-silikone.dk

 

De venligste hilsener

Gerda Tranberg

på vegne af bestyrelsen

Infobrev nr. 8: 17.03.2018

Kære medlemmer af Kunstgruppen Silikone

Godt i gang med 2018 og allerede mange bolde i luften, vil bestyrelsen hermed gerne informere lidt om nogen af de mange ting, vi arbejder med.

Konstituering af den nye bestyrelse

Bestyrelsen har konstitueret sig således:

Formand: Gerda Tranberg

Næstformand: Gitte Jul

Kasserer: Ellen Nørmølle

Sekretær: Helle Lysgaard Søgaard

Menigt medlem: Jette Crandal

Suppleanter: Birthe Bjerre og Lillian Hansen

Netadgang i lejligheden

Netadgang i lejligheden har været efterspurgt. Vi er velkommen til at koble os på nettet i lejligheden ved siden af. Det er aftalt med Galleri Strandgården, at vi betaler et beløb til dem for benyttelsen.

Brugernummer og adgangskode hænger allerede på opslagstavlen.

Nye ansøgninger

Bestyrelsen vil i løbet af foråret ansøge Nyfors SE Puljen om økonomiske midler til følgende: en pæn stor terrasse ude i haven, klapborde og -stole samt udendørsbelysning på vores parkeringsplads.

Har nogen gode ideer til andre ting, vi kan søge midler til, så send gerne ideerne til mig.

Sommerfest hvor og hvornår

Bestyrelsen har drøftet dette og sendt følgende til festudvalget, da det jo er dem, der står med opgaven og som bestemmer hvordan det skal være:

Da kunstgruppen har fået de nye dejlige lokaler på Tranum Strandgård, skal vi da bruge dem så meget som vi overhovedet kan og også finde løsninger på, hvordan vi kan holde sommerfest derude. Vi har bla. mulighed for at låne et festtelt, som kan stilles op i haven og maden kan evt. bringes udefra osv osv. Bestyrelsen søger også om penge til små klapborde og -stole.

I kraft af dette, vil bestyrelsen gerne anbefale, at vi holder sommerfesten på TS og den bedste placering af sommerfesten synes vi er august.

 Rengøring af lejligheden

Vi har udarbejdet en plan for rengøring af lejligheden. Den vil Jette Crandal sende ud.

Udstilling i lejligheden

Som snakket om på generalforsamlingen, så er Gitte Jul og Ellen Nørmølle på nippet til at udsende plan for benyttelse af lejligheden til udstilling.

1000 kr. til kunstturen

Som der blev snakket om på generalforsamlingen, så har bestyrelsen besluttet at afsætte 1000 kr. af i budgettet til kunstturen, såfremt der bliver brug for det, for at få turen til at løbe rundt.

Referat fra generalforsamlingen

Referatet medsendes her samt lægges ud på hjemmesiden.

 

De venligste hilsener

Gerda Tranberg - på bestyrelsens vegne

21.12.2017 Infobrev nr. 7

Kære medlemmer i Kunstgruppen Silikone

2017 udløber snart og inden vi tager hul på et nyt år, vil jeg gerne informere lidt om nogen af de mange ting, som bestyrelsen arbejder med.

Bevilling af varmepumpe

Vi har søgt SE Nyfors Vækstpulje om midler til køb og opsætning af en varmepumpe i lejligheden. Ansøgningen er imødekommet med en bevilling på 19.937 kr. Varmepumpen vil blive installeret i det nye år. Det kommer til at betyde, at vi kan spare på varmeudgifterne og samtidig opnå en bedre varme i lejligheden.

Bevilling af tilskud til undervisning

Vi har ansøgt Jammerbugt Kommune om tilskud til undervisning. Dette er bevilget med 3.967 kr. som svarer til 1/3 af lønudgiften til en underviser – deltagere i undervisningen skal så deles om at betale 2/3 af lønudgiften.

Vita er i færd med at finde en dygtig underviser i maleri – måske bliver der tale om weekendkurser i foråret og igen til efteråret. I får info herom så snart det er på plads.

Desuden er vi i færd med at arrangere en kunstkritik dag – også her i foråret. Dato kommer så snart den er på plads.

Aktivitetskalenderen

Aktivitetskalenderen for foråret 2018 er næsten færdig – de aktiviteter, der mangler at få fastlagt datoer, vil blive skrevet ind snarest muligt.

Generalforsamling

Generalforsamlingen er fastsat til tirsdag den 13. februar klokken 19. Sæt allerede nu kryds i kalenderen – det er kunstgruppens vigtigste organ, hvor de væsentligste ting bliver besluttet, så kom gerne og giv dit besyv med.

Generalforsamlingen starter også i år med et temaoplæg. Temaet er: Materialer og kvalitet. Oplæg af Poul Sporleder fra kunstmalerforretningen Rammen, Danmarksgade, Ålborg.

Indkaldelse til generalforsamlingen udsendes i januar måned.

Det var vist de vigtigste nyheder og hermed vil jeg så på bestyrelsens vegne gerne ønske alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår. Og Tusind tak for året der er gået – vi ses i 2018 til endnu et godt kunstår.

N.B. alle infobreve lægges ind på hjemmesiden, så er det let senere hen at finde oplysningerne igen.

De venligste hilsener

Gerda Tranberg - på bestyrelsens vegne 

23.11.2017 Brainstorm over temaet HAV

KUNSTEVENT 2018 PÅ BRATSKOV

BRAINSTORMING OMKRING EMNET HAV:

FISK     SOLNEDGANG   TURISME   STRANDPLANTER   UNDERSTRØM

LUFTFOTOS   UNDERSØISK HAV   KONKYLIER   SURFERE   BADEHOTELLER

EVENTYR f.eks.: Den lille havfrue, Kong Triton m.v.   SKIBE AF ALLE SLAGS   TANG

DRIVTØMMER   HAVBUND   FYRTÅRN   VANDMÆND   FISKEHEJRE

BADEBOLDE   KLITTER   FORLIS   SÆLER   HVALER   ISBJERGE   DØDEN

SANDSLOTTE   KORALER   DØDENS GAB   SØRØVERE   KAPTAJN KLO

ØDE Ø   JONAS I HVALENS BUG   FUGLE V/HAVET   KLITLANDSKABER

DRUKNEDØD   FJÆSING   COLD HAWAII   KUTTERE   FISKENET   KAJAK

MOBY DICK   FLYGTNINGE OVER HAVET   Hans Kirk: FISKERNE   FISKERE

STJERNESKUD   BADEBUKSER – BIKINI   PARAGLIDERE   REVLER   STEN

FISKE-ARBEJDSREDSKABER   SØELEFANTER   NORDLYS   ISBJØRNE   RAV

ANGST-OVERLEVELSE-TRO-FØLELSER   OLIE-BOREPLATFORME   HAVETS

ENERGI-VINDMØLLER-BØLGEKRAFT   STRANDHOTELLER   LIVREDDERE

NUDISTSTRAND   ROBINSON CRUSOE   SØANEMONER   BRANDMÆND

 

30.10.2017 KunstEvent 2018 * HAV *

Resultat af møde i udstillingsudvalget den 30/10 om KunstEvent 2018

Foruden Gerda, Ellen og Charlotte deltog også Helle Kristensen.

  

Allerførst tak for en god Bratskov-udstilling til alle medvirkende. Vi har besluttet ikke at lave evalueringsskema, men I er altid velkomne til at komme med kommentarer.

 

Idet vi henviser til det tidligere udsendte: KunstEvent 2018 * HAV * ( kan ses under info-breve på hjemmesiden ) har vi i løbet af sommeren og efteråret fået indsamlet en hel del emner til forskellige kunstnere, vi evt. kunne tænke os at invitere som gæsteudstillere på Bratskov 2018. Helle og jeg har fået til opgave at finde ud af, hvor mange vi har plads til og hvilke vi ønsker at kontakte.

 

Vi betragter emnet HAV meget bredt, f.eks. kan det også være fisk, havpattedyr, sten, både m.v. og hvis nogen kunne tænke sig at blive inspireret, så afholder vi inspirationsmøde – brainstorming – torsdag den 23/11 kl. 15.00 i lejligheden på Strandgården i forbindelse med Kreativ maledag.

 

Af hensyn til at bedømme hvor mange gæstekunstnere vi skal kontakte, vil vi meget gerne have en endelig tilmelding til KunstEvent 2018 på Bratskov senest den 1/2 18.

Giv besked herom til Charlotte på: charlotte3andersen@hotmail.com eller mobil 60185163

 

På kunstudvalgets vegne

Charlotte Andersen

 

29.5.2017 Info om KunstEvent 2018

Kære Alle
Udstillingsudvalget bakket op af bestyrelsen er nu kommet nogle skridt videre med de nye forestillinger om vores fælles kunstudstilling på Bratskov i 2018.
Her kommer de ideer, der blev luftet på generalforsamlingen i mere præcis udformning. Datoerne kan I regne med, da Bratskov er booket.

Venlig hilsen Gerda Tranberg
På udstillingsudvalgets vegne


KUNST EVENT 2018
* HAV *

Fakta om KunstEvent 2018:
Arrangør: Kunstgruppen Silikone
Hvor: Herregården Bratskov, Brovst
Hele Herregården Bratskov vil være inddraget - hovedbygningen, sidebygninger, gården og haven.
Hvornår: Fredag den 3.8. Kl 14–18 Åbnes med fernisering kl 14?
Lørdag den 4.8. Kl 10-16?
Søndag den 5.8. Kl 10-16?
Adgang: Gratis
Café: Kaffe, brød og kage kan købes

Hvad er KunstEvent 2018:
KunstEvent er en kunstnerisk begivenhed, hvor hele Herregården Bratskav vil danne ramme om kunstudstilling både inde og ude, workshops og arbejdende værksteder.
Et mylder af kunstnerisk udtryk og aktivitet!
Mange forskellige kunstarter vil være repræsenteret – billedkunst, filtning, decoupage, foto, keramik, smykker, skulpturer i sten, metal og træ, pileflet og blomsterkunst.
Kunstnerne vil alle være fra lokalområdet omkring Jammerbugt.
KunstEvent 2018 har temaet HAV. Kunstnerne fortolker ordet HAV frit ud fra deres egen inspiration. Temaet kommer på den måde til at sætte sit særpræg på udstillingen.

Formål:
Formålet med KunstEvent er at sætte fokus på kunst og kunstfremstilling i vores lokalområde Jammerbugt og derved fremvise en del af den mangfoldighed af kunstnere og kunstarter, som egnen byder på.
Formålet er også at give publikum et indtryk af, hvad kunstnerisk udfoldelse - lige fra amatør til professionel - kan føre til og hvilken glæde det spreder til både udøver og beskuer.

KunstEvent vil forhåbentlig fremover blive en årlig tilbagevendende begivenhed. Hvert år med et nyt tema, som skal give inspiration til kunstnerne og sætte sit særpræg på udstillingen.

16.5.2017 Infobrev nr. 5

Kære medlemmer af Kunstgruppen

Bestyrelse har holdt møde den 15.5. og her kommer en række informationer fra mødet.

Vores nye lokaler på Strandgården
Indbogruppen er kommet langt med indretningen og vi kan allerede nu tage lokalerne i brug. Så det skal vi endelig benytte os af! Der er søgt om tilskud hos Kultur- og landdistriktsforvaltningen til arbejdsbelysning, gallerskinner til alle vægge, solafskærmning til vinduer og havedøren samt udendørs vægskilt. Vi kan forvente svar midt i juni.

Indvielse af lokalerne
Indvielsen af lokalerne er sat til fredag den 25. august kl 14-16. I forlængelse heraf afholder vi vores årlige sommerfest. Herom vil der komme mere info fra festudvalget senere.
Inden indvielsen vil de ansøgte ting være på monteret og på plads, så lokalerne vil fremstå færdige og indbydende.
Til indvielsen vil vi invitere en række personer både fra det kommunale, som har været velvillige med lokalerne samt andre, som vi som forening har forbindelse med. Alle kan også invitere familie, naboer og venner med. Officiel indbydelse vil komme inden længe og vi vil også annoncere i Kulturbladet samt skrive indlæg til pressen.
Vi håber på godt vejr til dagen, så vi kan benytte gården og haven også.
De praktiske opgaver forud for indvielsen tager bestyrelsen sig af, men der kan nok blive brug for at inddrage flere i nogle af opgaverne. Det vil man i så fald høre om.
Gode ideer af alle slags modtages meget, meget gerne – send til Gerda.

Åbningsudstilling
Bestyrelsen foreslår, at vi til indvielsen arrangerer en Åbningsudstilling i vores lokaler, hvor vi i form af et værk fra hvert medlem, maleri, keramik, smykker, skulptur, decoupage, filtning osv., præsenterer hvad Kunstgruppen står for. Alt sammen smukt arrangeret i lokalerne.
For at der vil være plads til et værk fra alle, må vi sætte en størrelsesbegrænsning, så vi for hvad malerier angår maleri, må holde os til en mellemstørrelse – dvs. max cirka 70 cm på største side. Hvis du har meget små malerier er det fint et par stykker.
Find det værk du gerne vil have med - det kan afleveres i vores lokaler torsdag den 17.8. mellem klokken 13 og17. Værket skal være forsynet med dit visitkort. Flere detaljer kan komme til senere.
Der vil blive nedsat en gruppe til at stå for at lave udstillingen. Vil du gerne være én af dem, så giv besked til Gerda.

Aktiviteter
Nogle af efterårets aktiviteter er allerede ved at tikke ind på aktivitetskalender – og det er skønt. Men vi synes også, at vi allerede nu skal gå i gang med at bruge de skønne lokaler. Derfor vil vi
gerne foreslå, at Kreativ Dag starter op med det samme - sådan at der fra nu af er KREATIV DAG hver eneste torsdag året rundt fra klokken 13-17. Det bliver helt ubureaukratisk på den måde, at man bare møder op derude når man har tid og lyst – og vi kan jo altid udvikle videre på det..

Brug af lokalerne til aktiviteter
De mange aktiviteter, der foregår i kunstgruppen er alle velkommen til at blive lagt derud.
Betalingen for lokalerne – det gælder alle aktiviteter – er per gang 30 kr/person, som lægges i bøtten. Ellen – vores kasserer, tømmer regelmæssigt bøtten og sætter pengene ind på foreningens konto. Sådan!!

Brug af lokalerne til privat formål
Vi synes det vil være skønt at medlemmerne vil bruge lokalerne ud over de arrangerede aktiviteter. Alle er velkommen til at benytte lokalerne og den skønne natur en aften, en eftermiddag osv. til privat formål. Betaling herfor er også 30 kr/person, som lægges i bøtten.

Brug af lokalerne til overnatning
Lokalerne egner sig også til overnatning. Derfor har vi udarbejdet et regelsæt herfor:
1. Lokalerne kan lejes af medlemmer med evt. familie eller venner til ophold og overnatning i weekender, ferier og dage, hvor lokalerne alligevel står tomme.
2. Der skal være et medlem tilstede i lejeperioden – altså lokalerne kan ikke lejes ud til tredje mand.
3. Booking sker ved henvendelse til Helle Lysgaard Søgaard, tlf. 23986467. Forinden kan man evt. selv tjekke om lokalerne er ledige ved at se hjemmesidens aktivitetskalender, hvor også udleje vil fremgå.
4. Betaling er 125 kr/døgn/person, som sættes ind på foreningens bankkonto mærket med navn 2 dage før ankomst. Kontonummer 9070 2070081582.
5. Medbring selv dyne/sovepose, linned, håndklæde, fødevarer inc. kaffe samt evt. brænde. Der forefindes en 1-2 personers sovesofa, en fold ud madras og en oppustelig madras.
6. Lokalerne efterlades naturligvis i samme stand som ved ankomst.

Udstilling til Brovst Byfest
Igen i år kan Silikone til Brovst Byfest, som finder sted i dagene torsdag 22.6. til søndag 25.6. -
lave en lille udstilling m. maleaktivitet, for at gøre opmærksom på gruppens eksistens. Der er indtil nu 4 udstillere, så der er rigelig plads til flere udstillere. Hvis du overvejer at at få nogle af dine ting med, så ring til Margit Poulsen på tlf. 23392732 for at få yderligere information.

Kunsthåndværkermarked på Tranum Strandgård
Lørdag den 2. juli kl. 11-17 afholdes kunsthåndværker marked på Tranum Strandgård. Det er aftalt med Birthe Holmgård, at Kunstgruppen Silikone kan have en stand med det formål at gøre Kunstgruppen synlig. En stand er på 3x3 m med et bord – pris 125 kr er indbetalt. Her kan vi udstille mindre kunstgenstande inc. små malerier. Der er på nuværende tidspunkt 10 medlemmer, der gerne vil have nogle ting med – er der flere, der ønsker at være med, kan der rettes henvendelse til Ellen Nørmølle. Det er ikke en betingelse at kunne være til stede på selve dagen. Mere info vil komme fra Ellen.

Facebook – brug af sociale medier
Silikone har 2 facebook sider. Den ene hedder Medlemmer af Kunstgruppen Silikone.
Det er en lukket gruppe (hvilket betyder, at ingen udefra kan blive medlem af siden. Vi opfordrer til at blive medlem af denne, da den er fin til at kommunikere omkring vores kunst – ideer, hjælp, tvivl, usikkerhed, ros osv. om noget man er i gang med osv. Altså give og få lidt faglig sparring.
Den anden hedder Kunstgruppen Silikone. Det er en åben gruppe, hvor hvem som helst, der har interesse for siden, kan blive medlem. Ann Brix Olesen er administrator af denne side.
Siden kan vi bruge til at sprede kendskabet til vores kunstgruppe, så vi opfordrer til, at mange flere af silikonerne bliver med på denne side. Læg fotos ud af jeres kunst, udstillinger, skriv og så videre.
Så hermed opfordring til alle, der har lyst til at komme mere med på de sociale medier.

Nyt fra IT udvalget
IT udvalget er blevet udvidet med et mere medlem, nemlig Helle Lysgård. Vi har fordelt de mange opgaver mellem os. Det I skal vide er:
Skal I have noget ind på Aktivitetskalenderen eller andet om aktiviteter, så send til Ann Brix Olesen
Er der noget med medlemslisten og de personlige sider, så er det Gerda Tranberg.
Nyheder, beskrivelser af udvalg, aktiviteter m.m. bestyres af Helle Lysgård Søgård.

Og så er der vist heller ikke mere i denne omgang!!

Mange venlige hilsener
Gerda Tranberg, på vegne af bestyrelsen