Nyhedsbrev

Kære alle medlemmer af Kunstgruppen Silikone.

Før året 2019 rinder helt ud, vil jeg gerne på vegne af bestyrelsen udsende en række nyttige informationer fra vores flittige kunstgruppe.

Men først skal der runge en stor tak til alle som bidrog ved en meget vellykket fællesudstilling i Strandgårdens Galleri.

Forårets aktivitetskalender er nu så godt som færdig. Af den vil fremgå de mange forskellige arrangementer, kurser og aktiviteter. Klik her: https://www.kunstgruppen-silikone.dk/425612159

Kalenderen bliver løbende opdateret med aktiviteter og datoer.

Forårets kurser. Her tilbydes 2 kurser:Lørdag 28.03. kl. 10 - 14 KURSUS i MODELMALING med den spændende kunstner Külli 🙂🙂 Tovholder Connie Nordholt og Margit Poulsen

Fre 8.5 - lør 9.5 - søndag 10.5. PORTRÆT KURSUS m. kunstner Frank Weber 👍 Tovholder Herdis Lau.

Detaljerede informationer om de to kurser bliver udsendt i løbet af januar måned

KreativAften finder sted hver anden torsdag aften (altid i ulige uger) kl. 17.30 på Strandgården. Vi vil så gerne være flere, så du er hjertelig velkommen - og man kan altid dumpe ind!!

Croquis fortsætter. Fra og med det nye år er Jette Halberg tovholder efter Herdis, som hidtil har stået for opgaven. Program og tider cirka som det plejer. Følg med i kalenderen.

Kunstudflugt. Datoen er fastlagt til lørdag den 6.6. Info om indhold m.m. vil komme i det nye år.

Kunstforedragstur: Margit Poulsen fortsætter som tovholder og arbejder på at finde frem til et godt foredrag, som vi kan melde os til engang i løbet af foråret. Vi vil senere høre nærmere.

Det Lille Sommergalleri (udstilling af medlemmers værkeri vores lejlighed i sommermånederne, åbent synkront med Galleri Strandgården) har nu to meget vellykkede somre på bagen. Vi tænker, at der blandt medlemmerne igen er interesse for at være med i sæson tre i sommeren 2020. Gitte Jul er tovholder og vi vil høre fra hende, når tiden nærmer sig.

Keramik - skulptur. Det viser sig, at der er flere medlemmer, som efterspørger en form for keramik – skulptur - gruppe, som kan mødes i vores lejlighed og arbejde med skulptur i ler (der er ikke tale om at dreje men forme ler). For at få overblik over hvem, hvad, hvordan og hvornår, foreslås det, at alle interesserede og nysgerrige mødes tirsdag den 7. januar kl. 10 på Strandgården. Meld dig gerne til mødet hos Gerda sms 2010 9107 eller mail gerdatranberg12@gmail.com. Er du forhindret i det pågældende tidspunkt, så meld gerne din interesse alligevel, så vi ved hvor stor interessen er.

Hjemmesiden. På vores hjemmeside er der en del medlemmer, som har en personlig side med tekst og værkfotos. Jeg vil opfordre alle til at gå ind på jeres side for at se, om den måske trænger til lidt fornyelse. Enten kan du sende tekst og fotos til Gerda - så lægger jeg det ind på din side, eller du ordner det lige selv.

Medlemmer der ikke har, men kunne tænke sig en personlig side, sender ligeledes tekst, personligt foto og værkfotos til Gerda. (sig til, hvis du gerne vil lære selv at lægge ind).

HUSK: Generalforsamling 2020: Den årlige generalforsamling i 2020 finder sted den 24.2. klokken 19 på Strandgården – hvis vi bliver mange, bliver det afholdt i malerværkstedet (vi skal nok sørge for god varme og masser af varm kaffe m.m.). Sæt allerede nu kryds i kalenderen. Indkaldelse til mødet vil komme i januar.

N.B. Alle aktiviteter, der kører på vanlig vis, er ikke nævnt her.

Hermed ønskes alle medlemmer en rigtig glædelig JUL og et godt NYTÅR.

På bestyrelsens vegne - Gerda Tranberg