Kunsthistorie, oktober 2017.
Her er et hjørne af bordet fra studiegruppens møde på Tranum Strandgaard den 25. okt. Emnerne er denne dag Vincent Van Gogh og Edvard Munch. Hovedemnet i øjeblikket er post-impressionismen 1886-1920. Der arbejdes såvel med internationalt kendte kunstnere samt danske kunstnere fra perioden.

Kunstgruppen Silikones studiegruppe i kunsthistorie besøger Kunsten

Kunsthistorie i efteråret 2017

Studiegruppen i kunsthistorie har drøftet planlægning af næste semester på mødet 10.05.
Vi vil gerne reservere Tranum på nedenstående datoer. Vi mødes i gruppen kl. 10- 12 og gætter på, at vi så skal ønske tidsrummet 9.30-12.30, så vi kan få ryddet op efter os.
De ønskede dage:
September: onsdag d. 13.
Oktober.    : onsdag d. 25.
November : onsdag d. 22.
December : onsdag d. 13.

Studiegruppe i kunsthistorie

Gruppen blev etableret i efteråret 2015. Efter en kort introduktion om nyere dansk kirkekunst har gruppen arbejdet med impressionismens tidsalder fra 1870’erne til ca. 1890 efterfulgt af postimpressionistiske kunstnere fra perioden 1890-1910. I den sidste del af semestret har vi fokuseret på flere kunstnere fra det 20. årh. Som eksempler kan nævnes Henri Matisse, Paul Klee, Franciska Clausen, Salvador Dal, Pablo Picasso og Andy Warhol.

Gruppens medlemmer aftaler emner og opgaver fra gang til gang og fordeler opgaverne mellem sig.

Mødegangene for næste periode er lagt ud på aktivitetskalenderen. Man tilmelder sig senest to dage før mødedatoen.

Mvh Jens Jørgen Søgaard, tovholder.