Kunsthistorie for efteråret 2018

Ved mødet i september 2018 færdiggør vi det arbejde, som er beskrevet under Kunsthistorie, oktober 2017. Vi vil høre noget om et par kunstnere og der vil blive givet en kort afrunding af perioden. Og vi planlægger, hvad der skal arbejdes med i semesteret. Dvs at også nye medlemmer af gruppen kan fremkomme med ønsker. Der vil i løbet af sommeren blive sendt info om opstarten ud til Silikones medlemmer.


Kunsthistorie, oktober 2017.
Her er et hjørne af bordet fra studiegruppens møde på Tranum Strandgaard den 25. okt. Emnerne er denne dag Vincent Van Gogh og Edvard Munch. Hovedemnet i øjeblikket er post-impressionismen 1886-1920. Der arbejdes såvel med internationalt kendte kunstnere samt danske kunstnere fra perioden.

Kunstgruppen Silikones studiegruppe i kunsthistorie besøger KunstenStudiegruppe i kunsthistorie

 

Gruppens medlemmer aftaler emner og opgaver fra gang til gang og fordeler opgaverne mellem sig.

Mødegangene for næste periode er lagt ud på aktivitetskalenderen. Man tilmelder sig senest to dage før mødedatoen.

Man lægger 30 kr. i kassen per gang til udgifter for lejligheden.

 

Mvh Jens Jørgen Søgaard, tovholder.