Gerda Tranberg

Værksted/galleri: Søparken 2, 9440 Åbybro
Tlf.: 20 10 91 07
gerdatranberg12@gmail.com * www.gerda-tranberg-galleri.dk 

Facebook: Drivtømmerkunst


#Drivtømmerkunst.
Overalt, hvor jeg færdes i naturen, støder jeg på smukke og finurlige ting, som betager mig og som taler til min fantasi.
Det er derfor naturligt for mig direkte at inddrage naturs egne ”kunstværker”, så som drivtømmer, sten, knogler m.m. i mit kunstneriske arbejde for direkte at lade naturen selv komme til orde.

Med andre ord, jeg kombinerer naturens egne former og farver med min fantasi og min kærlighed til naturen, dyr og mennesker.

Jeg har altid været optaget af det kreative og gennem  vinterophold på Holbæk Kunsthøjskole og på Nansenskolen i Lillehammer samt kurser på Århus Kunstakademi, har jeg fået kendskab til flere kunstneriske udtryksmåder.
Et travlt og engageret arbejdsliv som lærer og leder for anbragte børn og unge, har dog i en årrække haft min fulde koncentration. Men efter at være nået cirka halvvejs gennem livet, besluttede jeg mig for at prioritere min skaberglæde. Herefter har jeg atter gennem flere års kurser i tegning og maling hos kunstmaler Peter Skjøtt, Gjøl, genoptaget min store lidenskab og med iver kastet mig ud i kunstens verden.

Jeg har udstillet mange forskellige steder, men ynder mest at udstille kystnært.

Venlig hilsen - Gerda Tranberg