Bestyrelsens beretning for 2018

2018 har været et godt og solidt år atter med stor tilgang af nye medlemmer og igangsættelse af nye aktiviteter

Medlemmer: Siden sidste generalforsamling er der gået 3 personer ud af Kunstgruppen og Inger Bakmann er gået bort. I samme periode er der kommet 12 nye medlemmer til. Således er der dags dato 50 + - medlemmer. 

Bevillinger i 2018Bestyrelsen har søgt Sparekassen Vendsyssel (vores bank) om 6.000 kr til køb af højskolesangboger. Beløbet bevilget og bøgerne sidder vi nu med i hånden. Bestyrelsen har søgt SE Nyfors Fonden om 19.000 kr til terrasse, plads til affaldscontainere og udendørs lys ved vores parkeringsplads. Ansøgningen blev afslået.Vi søger SE igen i 2019 om somme, men udendørs belysning er vi ved at få kommunen til at sætte op.

Undervisningstilskud – Kunstgruppen har i 2018 af Jammerbugt Kommune fået bevilget tilskud til undervisning og lokaler på 5000 kr. (nærmere tal ses i regnskabet)

4 nye tiltag i 2018: Det Lille Sommergalleri – er lig med vores lokaler på Strandgården, som i sommerperioden havde åbent synkront med Strandgårdens Galleri. Vi havde 2 udstillinger med hver 5-6 deltagere, som skiftedes til at tage vagterne (4-5 vagter/prs over 2 måneder). Der var et besøgstal fra 0 til omkring cirka 20 per åbning. Der blev solgt nogle mindre ting, postkort og et maleri. Desuden fik vi et nyt medlem i Silikone. Vi håber der vil være opbakning til udstilling igen i sommeren 2019.

Kunstforedrag - Ideen om at kunstgruppen tilbyder 2 årlige kunstforedragsaftener er blevet realiseret. Det første kunstforedrag blev afholdt i efteråret og det næste kommer i foråret 2019. Margit Poulsen og Karin Coermann står for dette.

Maleundervisning – Ideen om at kunstgruppen løbende tilbyder maleunderundervisning er også blevet realiseret. 2 weekendkurser med kunstmaler Birthe Kjærsgaard fra Løgstør blev afholdt i efteråret, et portrætkursus er afholdt i januar og et kursus i abstrakt maleri afholdes i marts.

Velkomstarrangement – Elsebeth Vibe kom med den glimrende ide, at vi for de mange nye medlemmer kunne lave et velkomstarrangement. Som tænkt – så gjort. Den 12. januar kom 5 nye og 10 ”gamle” medlemmer til et hyggeligt arrangement. Det kan afholdes igen næste år, hvis der er nye medlemmer til det.

Aktiviteter: Croquis – tegning efter nøgenmodel - foregår en gang om måneden i de 6 vintermåneder. Der er et deltagerantal på 5-7 personer. Tovholder: Herdis Nielsen.

Modelmaling. Der var modelmaleri i malerværkstedet på Tranum Strandgård onsdag den 27. juni – med tilskud fra Jammerbugt kommune. Underviser var Gudrun Kjær, Løgstør. Lissen var model.  Der var 12 deltagere på kurset. Det var et godt kursus!! Tovholderne har ikke noget konkret om nye modelmaleri dage i støbeskeen. Tovholder: Herdis Nielsen og Margit Poulsen.

TekstilDesign. Vi er 5 medlemmer, som efter jul mødes hver 3. uge på skift mellem Tranum og privat rundt ved medlemmerne. Vi har tilsluttet os den fælles udstilling til efteråret om temaet "Livets træ". Vi arbejder individuelt. Dvs. der bliver arbejdet med tør og vådfiltning og syning i forbindelse med temaet. Der ud over arbejder vi også med designmæssige ændringer af gammelt tøj, som derved får ny outfit. Ind imellem dette bliver der også strikket. Dvs. der er meget bredde i det vi foretager os. Tovholder: Lillian Nøhr.

Decoupage. Gruppens 4 medlemmer har arbejdet mest individuelt i det forgangne år. Men vi holder hele tiden kontakten. Vi har da også igangsat et nyt projekt, i form af et fællesbillede (Hverdagsliv, inspireret at Dan Turell). Det er meningen, at billedet skal gå på omgang imellem os, og vi bygger videre, indtil vi en dag – måske – erklærer det færdigt. Desuden påtænker vi at udvide gruppen med alle interesserede, der arbejder med papir (f.eks. papirklip, origami etc.). Vi ser frem til at arbejde med emnet Livstræet. Tovholder: Ellen Nørmølle

Tema maledage. Aktiviteten afholdes en gang om måneden. Aktiviteten starter med brød og kaffe, hvorefter deltagerne på skift holder oplæg om en kunstner. Herefter kan man evt. vælge at male i stil med kunstneren. Kunstnerne i 2018 var: Kurt Trampaedach, Gauguin, Kirsten Kjær, Peter Brandes og Wilhelm Lundstrøm. Tovholder: Helle Lysgaard og Jette Crandal

Kunsthistorie. I første halvår af 2018 færdiggjorde vi vores arbejde med post-impressionismen 1886-1920. Derefter var nutidskunst på programmet, heriblandt kunstnerduoen Back og Rau. Dem så vi værker af på Silikones sommertur til bl.a. Museet for Religiøs Kunst i Lemvig. I andet halvår har vi påbegyndt arbejdet med renæssancen (1400 - 1600). Året sluttede vi med en guidet tur til Kunstens udstilling: Kurt Trampedach - Møder i mørket. Der er 9 deltagere i gruppen. Tovholder: Jens Jørgen Søgaard

KreativDag finder sted fast hver torsdag året rundt på nær i ferietider. Det kan betragtes som et ”åbent hus”, hvor alle, som gerne vil lave kreative ting, kan dumpe ind mellem 10 og 17. Der er 3 tovholdere, der skiftes til at være værter for dagen. Der er ca. 12 personer, som benytter sig af KreativDag og antallet per gang svinger fra en 3-4 til en 7-8 stykker. Tovholdere: Jette Crandal, Helle Søgaard og Gerda Tranberg

Årets faste arrangementer: Kunstudflugten. I det smukkeste sommervejr den 21. april drog 27 glade kunstinteresserede – heraf 6 inviterede gæster - på tur med bus fra Fjerritslev til Museet for Religiøs Kunst i Lemvig, hvor vi betragtede den interessante udstilling over Luthers ”Teser”. Herefter gik turen til Jens Søndergaard Museet i Ferring. Museet er indrettet i kunstnerens sommerhus og atelier, som ligger ud til Vesterhavet. Vi sluttede af på Bovbjerg Fyr, hvor vi fik en interessant fortælling om fyrets historie. På Fyret var der kunstudstilling samt en fin udstilling om fyret.

Alle nød kunsten, hinandens selskab samt turen gennem Vestjyllands betagende landskab.

Sommerfesten blev afholdt i august på Strandgården. Der deltog cirka 15 personer i festen, som forløb festligt og hyggeligt. Der kom mad udefra. Galleriet og malerværkstedet på Strandgården var åbent, så Herdis havde arrangeret en kunstrunde på matriklen. Dejlig aften.

Den Årlige Kunstudstilling på Bratskov fandt sted i weekenden den 3.-5. august med 26 udstillere – heraf 25 gæsteudstillere. Det var en velarrangeret og flot udstilling, der startede med fernisering i gården med taler og en medrivende optræden af Marie Vibe. Udstillingen var præget af en hyggelig og god stemning og de besøgende var pænt spredt over alle tre dage, men besøgstallet kunne have været bedre. Lørdag var der skøn musikunderholdning ved Petra Westra i den solfyldte gård.

Julefesten blev også i 2018 afholdt på Skovsgård Hotel i december. Festudvalget havde arrangeret underholdningen, som bestod af julesange, storrytelling og en hyggelig ”sangleg”. Alle morede sig gevaldigt, stemningen var lystig og maden var god. Der var fin tilslutning med cirka 18 medlemmer fra Kunstgruppen.

Udvalg og tovholdere: Udstillingsudvalg for Bratskovudstilling: Gitte Jul, Karin Coermann, Ellen Nørmølle, Jette Crandal og Karen-Marie Mondrup.

Udstillingsudvalget for Påskeudstillingen: Poul Christensen, Birgit Stokbro, Charlotte Andersen og Gerda Tranberg.

Kunsttur udvalg: Herdis Nielsen, Birgit Stokbro, Jette Crandal

Hjemmeside udvalg: Helle Lysgaard, Gerda Tranberg

Festudvalg: Herdis Nielsen, Birthe Bjerre og Lillian Nøhr

Tænketank: Jens Jørgen Søgaard, Herdis Nielsen, Margit Poulsen, Karen-Marie Mondrup – gruppen meddeler, at den ønsker at nedlægge sig og opfordrer til, at medlemmerne gå direkte til bestyrelsen med nye ideer.

Det lille Sommergalleri: 1-2 tovholdere søges

Udstillinger: Der udvises stor interesse blandt medlemmerne for at udstille og der har i løbet af de sidste par år udviklet sig flere faste udstillingssteder, hvor opgaven omkring organisering m.v. varetages af tovholdere fra Kunstgruppen.

Udstilling på Rådhuset i Pandrup i januar og februar måned er blevet et fast element i kunstgruppens tilbud. I 2018 var der 12 medlemmer, som fyldte væggene ud på den brede lyse gang. Inger Pedersen, formand for Kulturelt Samvirke holdt en virkelig fin åbningstale. Tovholder: Gerda Tranberg og Gitte Jul

I Kirkecenteret i Fjerritslev udstilles der løbende 2-3 medlemmer ad gangen. Når der er ledig plads på væggene, sender Anni en mail rundt. Tovholder: Anni Pedersen

Fremblik:

Det er bestyrelsens opfattelse, at Kunstgruppen er inde i en stabil periode med mange fine arrangementer og traditioner, som holdes i hævd. Men Kunstgruppen er også en meget levende og mobil organisme, der ånder og puster, opfinder og udtænker nye ting. - En fin balance mellem det stabile og det mobile betyder nemlig, at det aldrig er kedeligt at være medlem - og den balance vil vi gerne fortsætte.   

Kunstgruppen har et pænt medlemstal, men det kunne være hyggeligt at få flere mandlige medlemmer samt flere yngre medlemmer. Alle medlemmer opfordres derfor til at fortsætte med at sprede budskabet om vores spændende kunstgruppe.

Kunstgruppen har en udfordring med hensyn til aktiviteternes placering på dagen. Idet de fleste aktiviteter ligger om dagen, er det ikke muligt at deltage for folk i arbejde. - En nød at knække!!  

Til sidst vil bestyrelsen udtrykke en rungende tak til foreningens mange tovholdere, som løbende udfører et stort stykke organisatorisk og samlende arbejde – de er medvirkende til, at det HELE kan blive til noget.  

 

 

Bestyrelsens beretning for 2017

Fremlagt på den årlige generalforsamling den 13.2.2018.

2017 har været et særdeles travlt og meget, meget spændende år med skelsættende forandringer for vores Kunstgruppe.

Faste lokaler:

Bestyrelsen tog i foråret initiativ til at finde faste lokaler til vores aktiviteter og vores bestræbelse gav i den grad pote, idet formand for bestyrelsen for Tranum Strandgård Birthe Holmgård foreslog kommunen, at leje den tomme lejlighed på TS ud til os. Det blev en hurtig proces og allerede den 1. maj fik vi nøglerne til Lejligheden. Og tusind tak for det!

En gruppe – Ellen Nørmølle, Charlotte Andersen og Lillian Nøhr - påtog sig opgaven at opdrive møblement, indrette lejligheden osv., så den blev egnet til vores aktiviteter. Bestyrelsen søgte Kommunen om økonomiske midler til loftsbeslysning, galleriskinner, navneskilt ude på huset og lysafskærmning. Vi fik bevilget 10.000 kr. og ved stor hjælp af frivillige, fik vi det, vi gerne ville for pengene. Stor tak både til kommunen og til de frivillige, der hjalp os.

Medlemmer:  

Siden sidste generalforsamling er der gået 5 personer ud af Kunstgruppen. I samme periode er der kommet 18 nye medlemmer til. Således er der dags dato 47 medlemmer - heraf 5 mandlige medlemmer.  (Se vedlagte bilag)

Aktiviteter

Croquis – tegning efter nøgenmodel - foregår en gang om måneden i de 6 vintermåneder. Aktiviteten er flyttet fra Skovsgård Hotel til Strandgården. Der er et deltagerantal på 5-10 personer. Tovholder: Herdis Nielsen.

Modelmaling – maling efter levende model er afholdt en gang i efteråret. Det var en god dag med 5-6 deltagere. Der er planer om at lave en dag mere i foråret 2018. Tovholder: Herdis Nielsen og Margit Poulsen.

TekstilDesign består af 5 medlemmer, som mødes en gang om måneden i Tranum, hvor der laves tekstilbilleder, som kan være syede, filtede eller broderede, men gerne hvor det hele er blandet sammen. I efteråret havde gruppen desuden et kursus i beklædningsfiltning over 3 lørdage ved Lene Nielsen, uddannet på Skals Håndarbejdsskole, hvilket gav indsigt i forskellen på beklædningsfiltning og filtning til kunstbilleder og skulpturelle ting. Den 2 – 3 marts 2018 har gruppen igen et kursus. Dette er i moderne broderi med Karin Østergård, som afholdes i Thy, lidt syd for Thisted. Idet kurset er over 2 dage, bor vi i Ellens sommerhus i Skyum Bjerge. Til udstillinger vælger gruppen at arbejde med et tema, således også ved kommende Bratskov udstilling. Tovholder: Lillian Nøhr.

Decoupage - gruppen består af 3 personer, der arbejder hver for sig (mest fordi decoupage kræver en del plads for at kunne udføres). Men gruppen mødes i forbindelse med ophængninger, hvor der aftales tema, farveholdninger og emner. Der arbejdes med udsmykning af æsker, skåle, borde, lamper, urtepotter, serveringsbakker mm og fremstilling af billeder ved brug af udklip fra bøger og magasiner, fotos, servietter mm. Både Anna Marie og Gitte udfører undervisning her og der. Gruppen er meget åben overfor evt. interesserede, der kunne ønske at stifte bekendtskab med dette interessante område. Tovholder: Ellen Nørmølle

Herdis Maledage er flyttet til Strandgården og har fået nye tovholdere, men konceptet er det samme som det var i sin tid hos Herdis. Aktiviteten har været afholdt 3 gange i efteråret hvor der har været en god tilslutning på 5-6 personer. Aktiviteten starter med formiddagskaffe og oplæg om en kunstner. Herefter kan man evt. vælge at male i stil med kunstneren. Tovholder: Helle Lysgaard og Ann Brix Olesen

Kunsthistorie. I 1. semester arbejdede vi med Barok og Rokoko og sluttede af med Nyklassicisme. Perioder dækkende 1600-1800. Til 2. semester flyttede vi til Tranum, og deltagerantallet er nu 9. Vi besluttede at arbejde med Postimpressionistiske kunstnere fra 1885 - ca. 1920. Vi arbejder med såvel internationale kunstnere som danske kunstnere. Med enkelte foredrag forsøger vi at få et indtryk af kunstnernes samtid. Tovholder: Jens Jørgen Søgaard

Billedanalyse startede op i foråret 2017 og foregik på Kunsten i Ålborg. Oplægget var, at vi skulle anvende en klassisk analysemodel over 3 ganges besøg på Kunsten i Aalborg. Grundet ombygninger, måtte vi ændre planen. Det betød, at vi i stedet fandt ud af at anvende et par andre tilgange til kunstværkerne. Det var ganske lærerigt. Antal deltagere i Billedanalyse var 9. Jens Jørgen skriver: Jeg har for nylig i anledning af et andet arrangement været i kontakt med Kunsten. Her fik jeg at vide, at Kunsten ikke ønsker, at man selv guider. Så jeg laver ikke et nyt forløb i Billedanalyse. Tovholder var: Jens Jørgen Søgaard

Kreativ Dag er også flyttet fra Skovsgård Hotel til Strandgården. Aktiviteten finder på nuværende tidspunkt sted fast hver torsdag året rundt, men er under udvikling, da vi forsøger at finde ud af, hvad behovet blandt medlemmerne er. Den nuværende form skal opfattes som en slags ”åbent hus”, hvor man kan dumpe ind og arbejde med sine ting mellem klokken 10 og 17. Tovholderne skiftes til at være værter for dagen. Antallet som benytter sig af dagen er skiftende – men cirka en 3-6 stykker. Da vi nu får kommunalt tilskud til undervisningen er Vita Petersen i gang med at finde undervisere.  Tovholdere: Jette Crandal, Helle Søgaard og Gerda Tranberg

Kunstkritik dage, som har været afholdt i 2015 og 2016 med stor tilslutningvil blive afholdt igen i april 2018 under et nyt navn, - problembilleder. Bestyrelsen foreslår, at der fremover afholdes 2 årlige kunstkritikdage, ifald der er opbakning til det. Tovholder: Helle Kristensen og Jette Crandal

Arrangementer

Indvielse af vores nye lokaler blev afholdt den 25. august. Der var gjort flot i lokalerne, hængt en god og alsidig udstilling op med værker fra de fleste af medlemmerne, opsat telte i gården, der var drinks og snacks, taler, klippe det røde silkebånd, gaver og mange interesserede gæster. Helle Bak Andreasen holdt en god hovedtale. Det blev nogle rigtig skønne og dejlige timer.

Sommerfesten blev afholdt samme aften den 25. august i vores nye lokaler på TS. Der deltog cirka 25 personer i festen, som forløb festligt og hyggeligt. Vi kunne på grund af vejret ikke opholde os ude i de ellers så velegnede telte, så vi fik afprøvet de nye lokalers kapacitet – og jo – det kan lade sig gøre at være de der cirka 25 personer. Dejlig festlig fest!!

Kunstudflugten gik søndag den 7. maj til Asger Jorn Museum i Silkeborg hvor målet var udstillingen Munch og Jorn. I høj fin sol og med godt humør gik turen i en fyldt bus ned gennem Jylland. Vi modtog en kompetent og lærerig rundvisning på Museet og der var efterfølgende god tid til at se mere udstilling samt at nyde en bid mad.  Der var 19 medlemmer og gæster, som deltog i en meget fin kunstoplevelse.

Den Årlige Kunstudstilling på Bratskov fandt sted i weekenden den 6. - 8. oktober med 19 udstillere. Det var en velarrangeret og flot udstilling, der startede med en vellykket fernisering, hvor Per Iversen gav et gribende H C Andersen indslag. Udstillingen var præget af en hyggelig og god stemning og de besøgende var pænt spredt over alle tre dage. Anslået udgjorde besøgstallet cirka 150 personer.

Julefesten blev også i 2017 afholdt i form af en julefrokost den 9. december på Skovsgård Hotel. Maden var god, stemningen var lystig og forsamlingen hyggede sig gevaldigt. Festudvalget havde arrangeret god og involverende underholdning. Der var fin tilslutning med 24 medlemmer fra Kunstgruppen.   

Udvalg og tovholdere

Udstillingsudvalg for Bratskovudstilling: Charlotte Andersen, Ellen Nørmølle, Gerda Tranberg og Helle Kristensen

Kunsttur udvalg: Herdis Nielsen, Birgit Stokbro, Jette Crandal

IT udvalg: Ann Brix Olesen, Helle Lysgaard, Gerda Tranberg

Festudvalg: Herdis Nielsen og Lillian Nøhr

Tænketank: Jens Jørgen Søgaard, Herdis Nielsen, Margit Poulsen, Karen- Marie Mondrup

Udstillinger

Der udvises stor interesse blandt medlemmerne for at udstille og der har i løbet af de sidste par år udviklet sig flere faste udstillingssteder, hvor opgaven omkring organisering m.v. varetages af tovholdere fra Kunstgruppen. Stor tak til dem for at varetage opgaven!

Udstilling 2 i Tinghuset fra december 2016 til marts 2017, hvor 8 medlemmer udstillede. Tovholder: Herdis Nielsen

Udstilling på Rådhuset i Pandrup i januar/februar måned. Her deltog 12 medlemmer. Tovholder: Gerda Traberg

Udstilling på Rådhuset i Åbybro i marts/april måned, hvor 13 medlemmer deltog. Tovholder: Gerda Traberg

Udstilling/maleværksted på Brovst Byfest i juni måned. 4 medlemmer deltog i dette. Tovholder: Margit Poulsen

Kunsthåndværkermarked på Tranum Strandgård i juli. Her deltog10 medlemmer. Tovholder: bestyrelsen

Den årlige fællesudstilling på Bratskov i oktober. Her deltog 19 medlemmer. Tovholder: udstillingsudvalget

I Kirkecenteret i Fjerritslev udstiller der løbende 2-3 medlemmer ad gangen. Tovholder: Anni Pedersen

På Gallerigangen på Åbybro Bibliotek udstiller Decoupage gruppen fra dec. 2017 til februar 2018. Tovholder: Gitte Jul

Ansøgninger

Indretning: I april 2017 blev Jammerbudt Kommune ansøgt om 20.000 kr til diverse indretning af lejligheden. Vi fik bevilget 10.000 kr, som er anvendt på nye loftslamper, galleriskinner, udendørs navneskilt og lysafskærmning i vinduerne.

Undervisning: I oktober blev ansøgning om tilskud til undervisning send til Jammerbugt Kommune. Vi modtog bevilling på 3.967 kr, som rækker til 32 timers undervisning i 2018.   

Varmepumpe: I oktober blev der søgt om tilskud til varmepumpe til lejligheden hos SE Nyfors. Varmepumpe inc. opsætning til i alt 19.937 kr er bevilget. Varmepumpen vil spare os for en del af udgifterne til el radiatorer samt give os en bedre opvarmning af hele lejligheden om vinteren.

Fremblik:

Det er bestyrelsens opfattelse, at Silikone har et meget bredt og alsidigt program, som vi kan være stolte af. Der tilbydes både praksis, teori, undervisning, udstillinger, udflugter, fester og meget mere – og alt sammen holdes det i gang af medlemmerne selv. Og det skal vi naturligvis køre videre med i 2018.

Men vi skal også huske på, at det altid er vigtigt med fornyelse, så bestyrelsen må hele tiden være lydhør overfor nye ideer og være med til, at ideerne kan sættes i søen. På den måde kan vi bevare en levende kunstgruppe, som det er inspirerende at være medlem af.

Med hensyn til nye medlemmer, kunne det være hyggeligt at få flere mandlige medlemmer samt flere yngre medlemmer. Alle medlemmer opfordres derfor hermed til at tænke på om I kender mulige kandidater og at sprede budskabet om vores spændende kunstgruppe.

Til sidst vil bestyrelsen udtrykke en kæmpe stor tak til foreningens mange aktive personer, som har udført et stort stykke arbejde i årets løb, hvilket er det, der er med til at udvikle foreningen på alle mulige måder.

Fremlagt af Gerda Tranberg

 

Bestyrelsens beretning for 2016

Fremlagt på den årlige generalforsamling den 16.2.2017.

2016 har været et godt og spændende år for vores Kunstgruppe. Der er sket mange nye ting og der har været en stigende aktivitet.

Medlemmer:  Der er gået 10 personer ud af Kunstgruppen og der er kommet 11 nye medlemmer ind i gruppen. (Se bilag A)

Bestyrelsen:  Bestyrelsen har efter den ordinære og den ekstraordinære generalforsamling i starten af 2016 kigget sig selv dybt i øjnene. Vi har set på hvad, der er bestyrelsens arbejde og fastlagt følgende:

*Vi skal holde sammen på Kunstgruppen

*Vi skal udvikle Kunstgruppen

*Vi skal følge med i hvad der sker i gruppen og have øjne og ører på stilke, så vi kan reagere og handle, når der er brug for det

*Vi skal afholde en god og indholdsrig generalforsamling, der starter med et tema.

Bestyrelsens lagde sig også et mål for 2016 der lød således: det er vores mål at gøre Kunstgruppen mere synlig i det lokale landskab.

Her har vi været meget aktive og opnået følgende:

Arbejdende udstilling under byfesten i Brovst i juni måned, hvor 10? medlemmer af Kunstgruppen udstillede, arbejdede og aktiverede børn og voksne.

Udstilling 1 i Tinghuset fra oktober til december, hvor 10 medlemmer udstillede.

Udstilling 2 i Tinghuset fra december til ??, hvor 8 andre medlemmer udstiller.

Udstilling på Teknisk Forvaltning i Pandrup i januar/februar måned. Her deltager 12 medlemmer.

Udstilling på Rådhuset i Åbybro i marts/april måned, hvor 13 medlemmer deltager.

Aktiviteter

Croquis kører en gang om måneden i de 6 vintermåneder. Er i efteråret flyttet fra Klim Friskole til Skovsgård Hotel. Der er et skiftende deltagerantal på 5-10 personer.

Kreativ design mødes cirka en gang om måneden på skift hos hinanden. Der er 3 personer, der deltager i denne gruppe.

Decoupage har ikke mødtes i 2016.

Maledage hos Herdis har været afholdt 3 gange i vinterperioden. Der er 5-8 personer, der deltager i aktiviteten, som starter med formiddagskaffe og et kig på værker, man hver især har med samt et lille oplæg om kunstnerisk emne.

Kunsthistorie startede efteråret 2015. Gruppen, der består af 6 deltagere, mødes en gang om måneden hos Jens Jørgen. Der er arbejdet med følgende temaer:

Impressionismen 1850- ca. 1890. Postimpressionismen 1885-1910. Det 20. århundrede. Nu arbejdes med Barok og Rokoko 1600-1780.

Nye aktiviteter, der er kommet til i 2016:

Kreativgruppen startede i foråret 2016 og fandt sted på Skovsgård Hotel, hvor der var 12 tilmeldte. Der var 3 mødegange i foråret og 3 i efteråret. Aktiviteten er i 2017 flyttet til Himmerlandsfondens Kursus- & Feriecenter i Tranum.

Billedanalyse er den sidste nye aktivitet, som Jens Jørgen er initiativtager af. Aktiviteten starter op i foråret 2017 og foregår på Kunsten i Ålborg.

Tænketanken mødes jævnligt. Den stod i spidsen for udstillingen til byfesten i Brovst, den står for at finde undervisere til gennemgang af vores værker.

Arrangementer

Sommerfesten blev afholdt 26. august hos Lillian. I alt 8 – heraf 5 personer fra Kunstgruppen deltog i festen, som forløb hyggeligt. Tilslutningstallet til sommerfesten bør give anledning til overvejelser omkring en evt. omkalfatring af sommerfestens form.

Kunstudflugten 24. september gik til Skagens Museum, hvor der var rundvisning. Der var frokost i haven og tid til en udflugt til Grenen. Der var 8 fra Kunstgruppen som deltog i en vellykket tur.

Udstilling: på Kunstgruppens årlige udstilling på Bratskov den 28.-30. oktober var der 19 udstillere. Det blev en flot og velarrangeret udstilling. Besøgstallet levede dog ikke op til forventningerne, hvorfor overvejelser om at gribe udstillingen anderledes an fremover er sat i søen.

Julefesten blev afholdt i form af en julefrokost den 3. december på Skovsgård Hotel. Maden var god, stemningen var lystig og forsamlingen hyggede sig gevaldigt. Der var fin tilslutning, 15 medlemmer fra Kunstgruppen deltog.   

Hjemmeside

Den nye hjemmeside kom op at køre i begyndelsen af 2016. Bortset fra nogle få begynderfejl, har siden fungeret som den skulle.

Hjemmesiden har to hovedformål: 1) at være Kunstgruppens kommunikationscentral. 2) at være et vindue, hvor mennesker udefra kan få indblik i Kunstgruppen.

Bestyrelsen håber, at alle er glade for at bruge den. Der har i 2016 været ca. 10.048 besøgende på siden.

Godkendelse  

Kunstgruppen har indsendt ansøgning til Jammerbugt Kommune om godkendelse til at blive en Folkeoplysende Voksenundervisningsforening. Godkendelsen fik vi d. 31. oktober 2016.

Hvad betyder det så? Det betyder, at alt kan fortsætte som det plejer, men at vi:

1) får mulighed for at søge om gratis lokaler på én af kommunens skoler eller tilskud til leje af private/selvejende lokaler. (gældende fra kommende skoleår- ansøgningsfrist 15.6.2017)

2) at vi kan søge om tilskud til undervisere. (gældende fra 2018 - ansøgningsfrist 1.11.2017)

Udvalg og tovholdere

Ved generalforsamlingen i februar 2016 foretog vi en revidering af Kunstgruppens organisering. Målet var at uddele initiativ og ansvar til mange flere personer i Kunstgruppen. Her blev nedsat udstillingsudvalg for Bratskovudstillingen, kunsttur udvalg, IT udvalg, festudvalg og en tænketank. Desuden fik alle løbende aktiviteter en tovholder.   

Grundlaget for at alle aktiviteterne og arrangementerne, der har fundet sted i årets løb, er udvalgenes og tovholdernes eksistens og vedholdende arbejde.

Når vi ser på hvad der har foregået i 2016, synes bestyrelsen ikke, at der tvivl om, at den nye organisering har båret frugt. Så stor stor tak til alle udvalg og tovholdere for det store fine arbejde i 2016.   

Fremblik

Kunstgruppens mål for 2017

Bestyrelsen foreslår, at et mål, som vi alle kan være aktivt deltagende i at arbejde for i 2017 kunne være følgende:

  • Fortsat gøre Kunstgruppen mere kendt i lokalområdet
  • Udvide Kunstgruppen med flere medlemmer og meget gerne flere mandlige medlemmer.

Nye aktiviteter

Det kunne efterstræbes, at starte nye aktiviteter, der kunne være attraktive for mænd, som f. eks. fotokunst, smykkefremstilling i sølv eller andre metaller, knivfremstilling, eller træskærerarbejde

Hvis nogen har lyst til at være iværksættere eller har ideer, så sig endelig frem.

Hermed 1000 1000 tak for et herligt 2016!

Fremlagt af Gerda Tranberg

Årsberetning for 2015

Formandens beretning for året 2015

 (fremlagt på generalforsamling februar 2016)

Et tilbageblik på året 2015.

Endnu et år er gået og der er nu tid til at gøre status over, hvordan året er gået.

Året 2015 har afspejlet et mindre aktivitetsniveau end de foregående år.

Dette ses bl.a. af, at der ikke var nok tilmeldinger til Bratskovudstillingen, således at vi måtte aflyse dette arrangement.

Der mødte kun 4 medlemmer op til formødet.

 

Til gengæld blev der et nyt tiltag af undergruppe, idet Hans Jørgen tilbød en studiegruppe i kunsthistorie. Denne gruppe kører fortsat i foråret 2016.

 

Undergrupperne kører selvstændige. De aftaler selv, hvor og hvornår de mødes. Hvem der sørger for forplejning, dvs. mad, og hvornår man evt. aflyser et arrangement.

De aftalte mødetidspunkter sættes på den fælles aktivitetskalender.

Undergrupperne er for tiden:

Croquis på Klim friskole, som Herdis Nilsen står for. Der er 6 aftner i løbet af vinteren. Der deltager fra 6 til 10 personer. Ikke alle er medlem af kunstgruppen.

Malerdage , som Herdis Nielsen også står for. Herdis har først gennemgang af en kunstner. Derefter er der maling efter en opstilling eller maling efter eget valg. Der er malerdage 1 gange om efteråret og 2 gange om foråret. Der deltager 7 – 8 personer hver gang.

Kreativt tekstildesign, hvor man arbejder med alt inden for tekstil, dvs.  beklædning, tekstilbilleder, hækle, strikke og filtning. Gruppen mødes en gang om måneden og har åbent værksted om onsdagen skiftevis hos Ann og Lillian, hvor man også laver andet end ting i tekstil. Gruppen består af 6 personer. Fremmøde er mellem 2 – 6 personer.

Decoupagegruppen tryller med saks og papir. De arbejder hver for sig og mødes kun for at aftale tema for Bratskovudstillingen. Der er på nuværende tidspunkt 2 personer i gruppen.

Kunsthistorie. Studiegruppe. Der er ca. 5 medlemmer.

Øvrige arrangementer:

Faglig Møde

Gitte Jul havde i foråret arrangeret et fagligt møde på Tranum Strandgård med Pia Mesterton Graae. Pia gennemgik vores medbragte kunstværker, hvilket hun gjorde meget dygtigt. Det var en meget vellykket dag, hvor vi blev meget beriget af hendes sprudlende gennemgang. Der var 11 fremmødte.

Fællesmøde d. 1/10 på Bratskov.

Gitte Jul bad om dette møde.

Grunden dertil var det manglende arrangement bl.a. i Bratskovudstillingen og det manglende initiativ i det hele taget.  Hvad vil vi med kunstgruppen?

Der var et stort fremmøde (ca. 22) og der kom mange gode forslag, som bestyrelsen nu kan tage fat på bl.a. til den her forestående generalforsamling.

Kunsttur til Ålborg d. 30. maj  2015

Vores Kunst-tur i år gik til Dronninglund Kunstcenter, og til Global Art, som har afrikansk kunst og som ligger kun 4- 5 km. fra Dronninglund Kunstcenter. Det var en meget interessant tur. Der var 6 fremmødte.

Sommerfest  hos Lillian Nøhr på Gøttrupstrandvej 22/8.

Vores årlige sommerfest var som sædvanlig hyggelig, Der var kaffe på terrassen ved søen, hvor vi gennemgik medbragte kunstbilleder. Grillmaden om aftenen blev også indtaget ved søen, idet vejret artede sig godt. Det var en gangs skyld en smuk og varm sommeraften. Der var ca. 15 fremmødte.

Sommerhus

Sommerhusopholdet i Ellens sommerhus i Skyum Bjerge fra d. 24. – til den 5/9 gik fint. Der var 6, som kom og gik alt efter hvor meget tid, de kunne afse til det. Vejret var så nogenlunde, så man kunne også komme ud og gå nogle dejlige ture ved vandet. Om søndagen kom der yderlig 3 gæster. Vi tog på kunsttur til Doverodde Købmandsgård, hvor der var en fin kunstudstilling og til Heltborg Museum, hvor vi så Jens Søndergårds spændende billeder.

Juleafslutning hos Lillian Nøhr var også meget hyggeligt.

Der blev drukket gløgg, spist æbleskiver og julegodter og sunget sange/salmer. Der blev spillet pakkespil.

Vi havde kunstgennemgang af kunstbilleder, mens vi indtog kaffen sammen med julegodter. Der var 10 fremmødte.

Sammenfatning og refleksion:

Kunstgruppen Silikone har lige nu 36 medlemmer. Det 6 mindre end sidste år.De nye tiltag med Hans Jørgens Kunsthistorie og Gittes arrangement med Faglig møde med Pia Mesterton Graae har været vellykkede

Generelt kunne vi dog godt ønske os en større tilslutning til foreningens aktiviteter, samt en større fremmøde ved generalforsamlingen.

Derfor er det et godt tiltag, at vi nu vil afprøve de nye initiativer, som så dagens lys ved fællesmødet. 

Lillian Nøhr.