Bestyrelsens årsberetning for 2020

2020 var et utraditionelt år, - året der vil blive husket som coronaåret. Men vi klarede os igennem.

Medlemmer:  

Siden sidste generalforsamling har 3 personer meldt sig ud: Lillian Hansen, Karen Gudjohnson og Karen Larsen. I samme periode er der kommet 2 nye medlemmer til: Lis Kruchov og Ellen Dreyer. Således er der dags dato 48 medlemmer. 

Aktiviteter

Kunsthistorie har også været ramt af corona og af hensyn til overholdelse af pladsafstand, har kunsthistorie i en periode været afholdt på Skovsgaard Hotel. Hvilket har fungeret godt. Der er 1 personer i gruppen og tovholder er Jens Jørgen Søgaard.

Croquis har fundet sted første mandag i måneden i vinterperioden, men har været ramt af corona. Der har været et deltagerantal på 5-7 personer. Tovholder er Jette Halberg, som har overtaget efter Herdis.

KreativDag finder sted fast hver torsdag året rundt og kan betragtes som et ”åbent hus”, hvor alle, som gerne vil, kan dumpe ind fra kl. 10. Der er 4-5 tovholdere, der skiftes til at være værter for dagen. Der er ca. 12 personer, som benytter sig af dagen og antallet per gang svinger fra en 3-4 til en 7-8 stykker. Tovholdere: Jette Crandal, Helle Søgaard, Margit Poulsen, Vita Pedersen og Susanne Jacobsen.

KreativAften kom op at stå i efteråret 2019 med 4 personer og kørte videre i 2020 med 6-7 personer. Holdet har i efteråret 2020 nydt godt af Strandgårdens store malerværksted, som Silikone lejede. Holdet mødtes hver anden torsdag aften. Tovholder: Gerda Tranberg

TekstilDesign og Papirgruppen blev i 2020 slået sammen, da begge var meget små grupper.  Den nye gruppe kom til at bestå af 5-6 personer, som mødtes hver 3. uge på Strandgården, men var jo også ramt af corona. Tovholder: Gitte Jul.

Keramik/Skulptur gruppen kom op at stå i 2019 og nåede kun kort at komme i gang i 2020. Gruppen bestod på et tidspunkt af 6 personer, men er siden svundet ind. Tovholder var Helle Lindsman men blev overtaget af Gitte Jul.

Multigruppen. I foråret 2021 besluttede Gitte Jul sammen med bestyrelsen at samle de 2 sidst omtalte grupper til een gruppe kaldet Multigruppen. Multigruppen, som nu har en størrelse på cirka 10 personer, mødes hver anden onsdag på Strandgården. Tovholder Gitte Jul.

Kurser:

Kursus i Modelmaling har været udsat 2 gange på grund af corona. Kurset kommer på planen igen i foråret 2022. Tovholder: Connie Nordholt.

Midt mellem de to coronabølger lykkedes det i efteråret 2020 at afholde Portrætkursus med kursusleder Frank Weber. Tovholder Herdis og Eller Dreier.

Ligeledes lykkedes det også at afholde Inspirationskursus med Peter Just i efteråret 2020. Tovholder: Connie Nordholt.

Årets faste arrangementer

Kunstudflugten blev coronaflyttet til efteråret 2020. Fin og veltilrettelagt tur gik til Skagen Kunstmuseum. En dejlig og berigende dag. Tovholdere: Herdis Lau, Birgit Stokbro og Jette Crandal.

Sommerfesten blev afholdt i august ved Bratbjergsøerne. En fin sommerdag med god tilslutning på ca. 20 personer, god mad og travetur rundt om søerne. Tovholder: Vita Pedersen og Gitte Jul.

Julefesten blev også i 2020 afholdt på Skovsgård Hotel i december. Der var god tilslutning med cirka 17 medlemmer fra Kunstgruppen. Traditionen tro var der både god julemad og underholdende indslag. Tovholdere: Lillian Nøhr og Herdis Lau.

Kunstforedragsture optræder på nuværende tidspunkt ikke mere i vores program, da der har været ringe tilslutning til arrangementerne. Tovholder var Margit Poulsen og Karin Coerman.

Udstillinger i 2020

Udstilling på Forvaltningen i Pandrup i januar-februar er et fast element i kunstgruppens tilbud. I 2020 var der 12 medlemmer, som fyldte vægge og podier ud. Helle Bak Andreasen, formand for KFL holdt åbningstalen. Tovholder var Gerda Tranberg og Gitte Jul.

Påskeudstillingen på Bratskov blev aflyst på grund af corona. Påskeudvalget består af Birgit Stokbro, Charlotte Andersen, Poul Christensen og Gerda Tranberg.

Det Lille Sommergalleri valgte ikke at lave udstilling i 2020 på grund af coronasituationen. Tovholder er Gitte Jul.

Bæredygtig Kunsthåndværker Udstilling. Som et led i Bæredygtighedsfestivalen, som årligt afholdes i Slette Strand i efterårsferien, har Silikone takket ja til at stå for en udstilling i malerværkstedet på Strandgården, bestående af udstillere, der fremstiller kunst af naturmaterialer eller genbrugsmaterialer. Første udstillingsår var i 2019. I 2020 var der 13 udstillere (heraf 7 fra Silikone) og 5 workshops over 9 dage. Besøgstallet var på 235 personer og der blev solgt 37 genstande. Tovholder var Gerda og Gitte med praktisk hjælp fra Søren Vive og Helle Stelzner.

Silikones Fællesudstilling på Galleri Strandgården blev aflyst på grund af corona.

I Kirkecenteret i Fjerritslev udstiller der løbende 2-3 medlemmer ad gangen. Når der er ledig plads på væggene, sender Anni en mail rundt.  Men grundet corona har også her været udsættelser. Tovholder: Anni Pedersen

Solgården Plejecenter har stillet to gode vægge til rådighed for udstillere fra Silikone. Der er plads til 1-2 udstillere ad gangen. Den der udstiller, finder de næste. Men fremover har Karin Coerman takket ja til at være tovholder.

Forvaltningen i Brovst har også stillet et par vægge til rådighed for udstillere fra Silikone. Der er plads til 2 udstillere ad gangen. Igen på grund af corona har der været udsættelser. Tovholder er Gitte Jul, som holder styr på hvem der udstiller hvornår.

Nye tiltag siden sidste generalforsamling:

Kreativ weekend på Lille Norge: Bestyrelsen har taget initiativ til at arrangere kreativ weekend på Lille Norge, kommunens lejrskolecenter ved Saltum. Det er tænkt som en årligt tilbagevendende weekend for dem, der har lyst til at tilbringe et par dage sammen med hinanden i nogle fine faciliteter og midt ude i en lækker natur. Afholdes første gang 12.-14. august 2022.

Kulturuge uge 40: I forbindelse med, at Jammerbugt Kommune har inviteret kommunens mange foreninger til at bidrage til Kulturuge i uge 40, har Silikone budt ind med vores 20 års jubilæumsudstilling på Bratskov, som tilfældigt falder på samme tidspunkt. Silikones udstillingsudvalg står for udstillingen.

ÅbneAtelierdøre Desuden har Silikone i samarbejde med Galleri Strandgården sat sig i spidsen for at iværksætte en weekend under Kulturugen, hvor egnens mange kunstnere kan åbne deres døre og invitere besøgende indenfor, kaldet ÅbneAtelierdøre. Her i 2021 bliver der 25 medvirkende kunstnere. Det er tænkt som en årlig tilbagevendende begivenhed. Gruppen, der har påtaget sig opgaven er Susanna Knudsen, lerder af Galleriet, Helle Brix og Gerda Tranberg.

Afslutning:

Som sagt har 2020 været et vanskeligt år, men nu er det værste nok overstået, og vi står mere end klar til at få det hele til at virke igen!

Til sidst vil bestyrelsen udtrykke en stor tak til foreningens mange tovholdere, som løbende udfører et stort stykke organisatorisk, engageret og samlende arbejde – I er i den grad medvirkende til, at det HELE kan blive til noget.