Bestyrelsens årsberetning for 2019

2019 har været et godt og solidt år med mange aktiviteter og flere nye tiltag.

Medlemmer:  

Siden sidste generalforsamling har 3 personer meldt sig ud og Elsebet Vibe er gået bort. I samme periode er der kommet 5 nye medlemmer til. Således er der dags dato 52 medlemmer. 

Bevillinger i 2019:

Kommunen har opsat udendørs belysning ved parkeringspladsen.

Sparekassen Vendsyssel har støttet Påskeudstillingen på Bratskov med 6.000 kr.

Tilskud fra Jammerbugt Kommune på 5.000 kr. til undervisning og lokaleleje (værkstedet til kurser).

Nye tiltag:

KreativAften er kommet op at stå i efteråret 2019.

Keramik/skulptur gruppe er fra januar 2020 sat i søen

2 nye faste udstillingssteder er kommet til: Solgården Plejecenter i Fjerritslev og Forvaltningen i Brovst.

Aktiviteter

Croquis foregår en gang om måneden i de 6 vintermåneder. Der er et deltagerantal på 5-7 personer. Tovholder: Herdis Nielsen har efter cirka 20 år på posten fra udgangen af 2019 videregivet stafetten til Jette Halberg.

Modelmaling. Der har ikke været afholdt kursus i modelmaling i 2019. Næste kursus afholdes den 28. marts 2020. Tovholdere:  Connie Nordholt og Margit Poulsen.

TekstilDesign.  I Kreativ TekstilDesign arbejdes med alt indenfor tekstil, f.eks. beklædning, tekstilbilleder, hækling, strikning og filtning. Gruppen arbejder med skiftende temaer til den årlige udstilling på Strandgården. Gruppen består af 5-6 medlemmer, som mødes hver 3. uge skiftevis på Strandgården og skiftevis privat hos hinanden. Tovholder: Lillian Nøhr.

Papirgruppen har det forløbne år arbejdet med både decoupage, origami, håndlavet papir og papmaché. Gruppens medlemmer arbejder individuelt, men der vil blive emneoverskrifter på, hvad der skal ske på de enkelte møder og så kommer de, der er specielt interessere i emnet. Gruppen mødes den første mandag i hver måned.

Desuden har vi haft en udflugt til Center for papirkunst i Hune.

Tovholder: Gitte Jul

Tema maledage er udgået af programmet. Tovholdere var: Helle Lysgaard og Jette Crandal

Kunsthistorie. Vi indledte året med at færdiggøre vores arbejde med renæssancen. Derefter har vi påbegyndt arbejdet med gotisk malerkunst - fra slutningen af 1200-tallet til slutningen af 1400-tallet.

Tovholder: Jens Jørgen

KreativDag finder sted fast hver torsdag året rundt på nær i ferietider. Det kan betragtes som et ”åbent hus”, hvor alle, som gerne vil lave kreative ting, kan dumpe ind mellem 10 og 17. Der er 4 tovholdere, der skiftes til at være værter for dagen. Der er ca. 12 personer, som benytter sig af KreativDag og antallet per gang svinger fra en 3-4 til en 7-8 stykker.

Tovholdere: Jette Crandal, Helle Søgaard, Connie Nordholt og Susanne Jacobsen

KreativAften er i efteråret 2019 kommet op at stå med indtil videre fire personer, der mødes hver anden torsdag aften, hvor der fortrinsvis bliver malet. Tovholder: Gerda Tranberg

Keramik/Skulptur gruppen mødes hver fredag kl 10 – 13. Vi arbejder selvstændig med vores egne projekter, men deler vores erfaringer med hinanden. Vi kan brænde og glasere vores ting på værksted og vi laver en fælles brænding når vi har samlet tilstrækkelig sammen til at fylde en ovn. Gruppen er på 6 personer. Arbejde med mindre skulpturer i andet materiale som eks. papmache er også en mulighed. Tovholder: Helle C. Lindsman

Årets faste arrangementer

Kunstudflugten gik i maj 2019 til Kunstetagerne i Hobro, hvor vi på egen hånd gik rundt på udstillingen. Derefter kørte bussen til Randers Museum, hvor vi havde en guidet rundvisning. Det var to vidt forskellige udstillinger – især var udstillingen i Randers med Kristian von Hornsleth tankevækkende.

Tovholdere: Herdis Lau, Birgit Stokbro og Jette Crandal.

Sommerfesten blev afholdt i august på Strandgården i værkstedet, som til lejligheden var pyntet op med kunst og grønt fra naturen. Der var kaffe og efterfølgende kunstgennemgang. Herefter middag, som kom udefra. Mange nåede også på en fin tur ned til stranden. En dejlig sommeraften med god tilslutning på ca. 20 personer. Tovholder: Lillian Nøhr og Birthe Bjerre.

Julefesten blev også i 2019 afholdt på Skovsgård Hotel i december. Festudvalget havde arrangeret underholdningen, som bestod af julesange, pakkeleg m.m. Alle morede sig gevaldigt, stemningen var lystig og maden var god. Der var fin tilslutning med cirka 18 medlemmer fra Kunstgruppen. Tovholdere: Lillian Nøhr og Herdis Lau.

Kunstforedragsturen gik i efteråret til Hjørring Kunstmuseum, hvor der var foredrag med kunstner Vibeke Mejlvang, som repræsenterede kunstnerduoen Hesselholdt og Mejlvang. Der deltog 3 personer i turen.

Tovholdere var Margit Poulsen og Karin Coermann. Siden er Karin sprunget fra men Margit forsøger, trods en beskeden tilslutning at arbejde videre med kunstforedrag.

Udstillinger i 2019

I Kirkecenteret i Fjerritslev udstiller der løbende 2-3 medlemmer ad gangen. Når der er ledig plads på væggene, sender Anni en mail rundt. Tovholder: Anni Pedersen

Solgården Plejecenter har stillet to gode vægge til rådighed for udstillere fra Silikone. Der er plads til 1-2 udstillere ad gangen. Den der udstiller, finder de næste.

Forvaltningen i Brovst har også stillet et par vægge til rådighed for udstillere fra Silikone. Der er plads til 2-3 udstillere. Tovholder er Gitte Jul, som holder styr på hvem der udstiller hvornår.

Udstilling på Forvaltningen i Pandrup i januar-februar er et fast element i kunstgruppens tilbud. I 2019 var der 12 medlemmer, som fyldte vægge og podier ud. Helle Bak Andreasen, formand for KFL holdt åbningstalen. Tovholder: Gerda Tranberg.

Det Lille Sommergalleri have åbent fra 15. maj til 15. august med 2 grupper på hver en måned. Vagterne blev dækket af udstillerne på skift. Sommergalleriet er så småt ved at være kendt og der var et besøgstal på i alt 624 og et salg for 9535 kr. Tovholder er Gitte Jul

Bæredygtighedsudstilling i efterårsferien kom som et pludseligt tilbud fra Galleriet på Strandgården i samarbejde med Bæredygtighedsfestivalen i Slette Strand m.v. 7 personer (heraf 6 fra Silikone) udstillede bæredygtigt kunst i værkstedet. Åbningstiden var synkront med Galleriet. Markedsføringen var ikke på toppen, da det blev besluttet i sidste øjeblik, hvorfor besøgstallet kunne have været bedre, men der blev solgt 19 genstande og et besøgstal på 109. Tovholder var Gerda Tranberg

Silikones Fællesudstilling blev, på grund af pludseligt skærpede udstillingsforhold på Bratskov, flyttet til Galleri Strandgården. Udstillingen fandt sted 22.-24. november og blev en god succes. Karsten Højen holdt åbningstalen. Der var et besøgstal på 275 og der blev solgt for ca. 10.000 kr. Udstillingsgruppen som er Karin Coermann, Ellen Nørmølle, Jette Crandal, Gitte Jul og Karen-Marie Mondrup havde lagt mange kræfter i at få en flot udstilling op at stå.

Påskeudstillingen på Bratskov

18 udstillere fra det ganske land fyldte de historiske bygninger med god kunst og fin påskestemning. Der kom besøgende fra både nær og fjern, - det blev til 933 besøgende og et salg for 36.000 kr. Påskeudvalget havde god hjælp fra silikonemedlemmer til at bemande vagterne. Udstillingen fik ros fra flere kanter og udvalget konkluderer, at opgaven blev løst tilfredsstillende. Udvalget består af Birgit Stokbro, Charlotte Andersen, Poul Christensen og Gerda Tranberg.

Fremblik:

Det er bestyrelsens opfattelse, at Kunstgruppen er inde i en stabil periode med mange gode arrangementer og traditioner, som holdes i hævd. Men Kunstgruppen er også en meget levende og mobil organisme, der ånder og pruster, opfinder og udtænker nye ting. - En fin balance mellem det stabile og det mobile betyder nemlig, at det aldrig er kedeligt at være medlem - og den balance vil vi gerne fortsætte.    

Kunstgruppen har et pænt medlemstal, men det kunne være hyggeligt at få endnu flere mandlige medlemmer samt flere yngre medlemmer. Alle medlemmer opfordres derfor til at fortsætte med at sprede budskabet om vores spændende kunstgruppe.

Kunstgruppen har en udfordring med hensyn til aktiviteternes placering på dagen. Da de fleste aktiviteter ligger om dagen, er det ikke muligt at deltage for folk i arbejde. – Dog er aftenholdet kommet op at stå, men en udfordring, som vi skal arbejde videre med!!  

Til sidst vil bestyrelsen udtrykke en stor tak til foreningens mange tovholdere, som løbende udfører et stort stykke organisatorisk, engageret og samlende arbejde – I er i den grad medvirkende til, at det HELE kan blive til noget.